SMS-turundus

Kõrgeima avamismääraga turunduskanal!

SMS-turundus on otsene ja kiire viis oma klientidega suhtlemiseks ning oluliste teavituste edastamiseks. See hõlmab lühikeste tekstisõnumite saatmist klientidele, et edastada neile teavet pakkumiste, ürituste, uute toodete ja muu kohta. Kuna SMS-id on üsna jõuline turunduskanal, tuleb samas arvestada, et klientidele liiga pealetükkivaks ei muututa. Samas heast pakkumisest või kasulikust infost on klientidel kindlasti hea meel!

Miks valida SMS-turundus?

 • Kõrge avamise määr: SMS-ide avamismäär on tunduvalt kõrgem kui e-kirjade või sotsiaalmeedia postituste puhul.
 • Kiirus: Sõnumid jõuavad klientideni koheselt, tagades kiire ja efektiivse suhtluse.
 • Lihtsus: SMS-ide loomine ja saatmine on kiire ja mugav.
 • Paindlikkus: SMS-e saab saata konkreetsele sihtrühmale.
 • Mõõdetavkus: Tulemusi on lihtne jälgida ja mõõta, et hinnata kampaania tulemusi.
SMS-turundus

SMS-turunduse edukaks rakendamiseks on oluline:

 • Saada klientidele ainult asjakohast ja huvitavat teavet.
 • Järgida GDPR-i nõudeid ja saada klientidelt nõusolek SMS-ide saatmiseks.
 • Kasutada lühikest ja selget keelt.
 • Lisada SMS-ile selge ja kutsuv üleskutse tegutsemisele.
 • Jälgida oma kampaaniate tulemusi ja teha vajadusel kohandus.

Marketwise’i pakutavad SMS-turunduse teenused:

 • SMS-kampaaniate strateegia ja planeerimine.
 • Sõnumite ja sihtrühmade loomine.
 • SMS-ide saatmine kokkulepitud regulaarsusega.
 • Tulemuste jälgimine ja analüüs.

Võta meiega ühendust juba täna ja alustame efektiivse SMS-turunduskampaaniaga!