Sotsiaalmeedia turundus

Sotsiaalmeedia strateegia, reklaam ja kontode haldus

Sotsiaalmeedia roll ühiskonnas on üha kasvamas ning ka ettevõtted peavad sellega igapäevaselt arvestama. Niivõrd suur auditoorium koos tarbijate vahetu tagasisidega pakub lisaks suurele vastustusele ka palju võimalusi oma brändi tugevamaks muutmiseks. Seetõttu on oluline sotsiaalmeedias kohal olla mitte lihtsalt aktiivselt, vaid “silmad ja kõrvad” lahti, arvestades potentsiaalsete klientide soove, vajadusi ja tõekspidamisi. Kui soovid sotsiaalmeedia turunduse kohta rohkem teada saada, anna meile endast märku ning seejärel saame juba pikemalt vestelda!

Ettevõtte teadlikuks turundamiseks sotsiaalmeedias oleme keskendunud järgmistele teenustele:

Strateegia_loomine

Strateegia loomine

Enne seda, kui käised üles käärida ja sotsiaalmeedias tegusid tegema hakata, tuleks paika panna sotsiaalmeedia turunduse strateegia. Strateegia loomise käigus selgitame välja õige sihtgrupi, kellele meie toodetav sisu võiks huvi pakkuda, analüüsime konkurentide sotsiaalmeediakanaleid ning seejärel paneme juba paika täpsema plaani sisu tootmiseks ja edastamiseks. Siia alla kuuluvad näiteks nii sihtgrupi demograafiline analüüs, konkurentsi- ja märksõnade analüüs, turunduskalendri ja sisuloome väljatöötamine kui ka kõike seda arvestava turunduseelarve määramine.

Sotsiaalmeedia_kontode_haldus

Reklaam sotsiaalmeedias

Sotsiaalmeedias väljapaistmine on muutumas üha raskemaks, kuna jõudsalt kasvab nii sotsiaalmeediat kasutavate inimeste arv kui ka ettevõtete arv, kes soovivad tutvustada oma tegevust, tooteid ja teenuseid. Seetõttu oleme jõudmas olukorda, kus hea sisu ei pruugi levida nii hästi kui soovime ning mõistlik oleks kasutada tasulise sotsiaalmeedia reklaami võimalusi.

Aitame oma kliente sotsiaalmeedia reklaamikampaaniatega algusest lõpuni ehk aitame luua reklaamid, suuname need õigele sihtgrupile ning lõpuks analüüsime kampaania tulemusi. Reklaamile tasub mõelda ka siis, kui oled oma sisu levikuga üldiselt rahul, sest juba väikse eelarve ja CPC-ga (maksumus ühe kliki kohta) on võimalik kiirelt ja efektiivselt jõuda uute võimalike klientideni!

Reklaam_sotsiaalmeedias

Sotsiaalmeedia kontode haldus

Ettevõtte sotsiaalmeediakonto annab esmase ettekujutuse nii ettevõtte tegevusest, väärtustest kui ka suhtlusviisist. Soovides jätta endast parima mulje, tuleb sotsiaalmeediakontod hoida päevakohased ning väga oluline on sinna järjepidevalt toota uut ja kasutajate jaoks väärtuslikku sisu. Sellega on võimalik kasvatada brändi tuntust ja lojaalsust ning jõuda uute potentsiaalsete klientideni.

Aitame oma klientidel igapäevaselt hallata sotsiaalmeediakontosid, koos kõige sinna juurdekuuluvaga. Sisuloomeks koostame tekste ja loome visuaale (kujundused, fotod ja videod), kohendame ja seadistame kontosid, vastame kasutajate kommentaaridele ja kirjadele, viime läbi kampaaniaid ja tarbijamänge, kasvatame jälgijate arvu ning pakume välja põnevaid ideid ettevõtte huvitavamaks tutvustamiseks.